+31 65 15 312 78 info@bijkaren.nl

Privacybeleid:

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) ben ik verplicht je te informeren over de manier waarop ik omga met jouw persoonsgegevens. Als je hierover vragen hebt, neem dan vooral contact met mij op.

Contactgegevens
Door het invullen van het contactformulier via de website heb ik bepaalde persoonlijke gegevens ontvangen, zoals je voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens heb ik ook nodig om contact met je op te nemen als er bijvoorbeeld iets wijzigt in een afspraak.

Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, heb ik de beschikking over je e-mailadres; dit heb ik nodig om je mijn nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

Discreet en veilig
Ik zal discreet en veilig met jouw gegevens omgaan. Ik werk op een beveiligde computer en mijn website wordt onderhouden door Bloomsite. Zij waarborgen de veiligheid van de website. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Uitzonderingen op dit laatste zijn de bank (in verband met te betalingen) en de belastingdienst (vanwege het inzagerecht in de facturen).

Bewaartermijn van je gegevens
Mijn adviezen leg ik globaal vast in een persoonlijk dossier. Jouw dossier is alleen toegankelijk voor mij en uiteraard voor jezelf;  je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens, evenals op verwijderen of correctie van gegevens. Jouw dossier wordt na afsluiting van het traject nog 5 jaar bewaard. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan 1 jaar, na het eerste contact, indien er geen overeenkomst tot stand komt. Verder ben ik wettelijk verplicht om administratie, facturen en dergelijke 10 jaar te bewaren.>

Gegevens op je factuur
Op de factuur staan de volgende gegevens: Naam, adres woonplaats, datum, kosten, en beknopte omschrijving van het traject.Deze factuur (inclusief bovenstaande gegevens) is opvraagbaar door de belastingdienst ter controle van mijn administratie.

Credits
Fotografie : Maarten Roukema, Karen van Wijngaarden
Logo-ontwerp : Marjolijn Brands, Ron Bakker Design